Razvoj

Naš tim čini veći broj inženjera sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji polimernih materijala i na taj način svoj proizvodni program možemo prilagoditi potrebama kupaca. Ukoliko imate potrebe za nekim specifičnim materijalom naši inženjeri će u saradnji sa vama razviti postupke dobijanja željenog proizvoda i omogućiti nesmetan ravoj i rast vase kompanije.